ارزیابی پرونده


موسسه حقوقی آسا، مجموعه ای متشکل از وکلا، کارشناسانان ارشد حقوق و زیر شاخه های آن است. مشکلات، مسائل و سوالات حقوقی شما از طریق اشتراک گذاری مطالب حقوقی، ارائه مشاوره و قبول وکالت در این موسسه بررسی و مرتفع می گردد.

ایده ایجاد موسسه حقوقی آسا توسط کارگروهی از کارشناسان حقوقی در سال 1390 زده شد. و پس از رایزنی های فراوان در نهایت در سال 1395 این موسسه به صورت رسمی به شماره ثبت 38569 فعالیت خود را ادامه داد.