حضانت و ملاقات با فرزند


حضانت

حضانت کلمه ای عربی و در لغت به معنای پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است.حضانت به معنای ولایت و سرپرستی بر کودکان به منظور نگهداری، تربیت و پرورش آنان از سوی کسانی که چنین حق و صلاحیتی را دارند می باشد. حضانت در درجه اول حق و تکلیف طبیعی و قانونی پدر و مادری است که طفل را به دنیا آورده اند. این تکلیف تا زمانی که طفل به سن بلوغ نرسیده باقی است، مگر طفل مجنون یا محجور باشد. حضانت دختر و پسر تا سن 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است. حضانت کودک یا محجوری که پدر ندارد به عهدۀ مادر می­باشد، همچنین در صورت فوت پدر و مادر هر دو، حضانت به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار می شود. ولی اگر از این گروه کسی نباشد حضانت با قیمی است که به پیشنهاد دادستان از طرف دادگاه منصوب می شود. 

مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای حضانت

- تصویر مصدق سند ازدواج

- تصویر مصدق سند طلاق

- تصویر مصدق شناسنامه

- به همراه داشتن كارت ملي

ملاقات با فرزند
در صورتي كه به علت طلاق يا هر دليل ديگري والدين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند، هر يك از والدين كه طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات فرزندش را دارد. بنابراین پدر یا مادر طفل می­توانند با استناد به رابطه زوجیت خاتمه یافته، بیان نام فرزند مشترک و سن وی، اشاره به حق ملاقات خود و منع طرف دیگر از ملاقات وی  به استناد ماده 1174قانون مدنی از دادگاه مذکور صدور حکم بر تعیین وقت ملاقات و مکان آن را خواستار ­شوند. 

مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای ملاقات با فرزند

- تصویر مصدق سند ازدواج یا تصویر مصدق سند طلاق

- تصویر مصدق شناسنامه

- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.