اعطای وکالت


وکالت عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می نامند. وکیل حق تجاوز از  حدود مورد وکالت را ندارد و هر معامله که در حدود مورد وکالت انجام دهد بنام و به حساب موکل است مگر خلاف آن ثابت شود.وکیل را هم برای پرونده های کیفری میتوان انتخاب نمود و هم .در پرونده های حقوقی، اما معمولا در تحقیقات مقدماتی که در  دادسرا انجام می شود برای مشتکی عنه وکیل پذیرفته نمیشود

 

در اموری مانند ثبت شرکت، ثبت برند، تنظیم و ارسال اظهارنامه و... نیزمی توان اعطای وکالت نمود

 

جهت اعطای وکالت لازم است شخص موکل وکالت نامه را در حضور وکیل امضا نماید و یا شخصی که از اصیل وکالت رسمی و همچنین حق توکیل به غیر دارد وکالت دهد.

 

.جهت انجام این امر به همراه مدارک خود به دفتر مراجعه نموده و وکالت نامه را امضا نمایید. حدود اختیارات وکیل توافقا قید می شود.

 

وکالتی که به وکیل دادگستری میدهید ، قابل عزل است. در صورتی که پرونده شما در مرجع قضایی مطرح است با ارایه لایحه مبنی بر عزل وکیل می توانید وکیل را عزل نمایید. همچنین می توانید به وسیله ارسال اظهارنامه به وکیل خود او را از این امر مطلع سازید.