کلاه برداری


كلاهبرداری عبارت است از بردن مال ديگري از طريق توسل توام با سوء نيت به وسايل يا عمليات متقلبانه بنا بر اين براي تحقق جرم كلاهبرداري، توسل به وسايل متقلبانه براي فريب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت ديگر كلاهبردار بايد مرتكب مانور متقلبانه شود. نباید اینچنین تصور کرد که شخصي  با دادن يك وعده واهي در قالب يك دروغ ساده، مال آنها را برده كلاهبردار محسوب مي شود .صرف گفتن يك دروغ ساده، نمي تواند مانور متقلبانه تلقي شود، از طرفی قربانی کلاهبرداری باید مالش را با رضایت‏ و در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد. مجازات اصلی جرم کلاهبرداری ۱تا ۷ سال حبس به انضمام جزای نقدی معادل مال اخذ شده و رد مال به صاحب آن می باشد.

مدارك و منضمات مورد نياز  جهت طرح شکایت کلاهبرداری

- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است. 

- حسب مورد مدارک لازم جهت اثبات کلاهبرداری