کلاه برداری


هر شخص  مشمول قانون کار در صورتی که  برای خود حقی متصور باشد برای احقاق حق  و اقامه دعوی باید به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اشتغال خود مراجعه کند. با مراجعه به اداره مربوطه دادخواست خود را ارائه می‌دهد و پس از آن فرآیند رسیدگی آغاز می‌شود. به عبارت ديگر محل اقامه دعواهاي كارگري- كارفرمايي اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان محل اشتغال فرد است.

پس از ثبت دادخواست در صورتی که طرفین تمایل به سازش نداشته باشند پرونده به یکی از شعب هیأت تشخیص ارجاع می‌شود. این هیأت 3 عضو دارد كه شامل نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ نماینده کارگر و نماینده کارفرما مي‌شود. هیأت تشخیص رسیدگی پس از تحقیقات لازم رای صادر میکند. طرفین 15 روز پس از ابلاغ رأی مهلت دارند که به آن اعتراض کنند و در صورتی که به رای اعتراض شود پرونده به هیئت حل اختلاف ارجاع داده می‌شودهیأت حل اختلاف 9 عضو دارد که شامل 3 نفر نماینده کارگران، 3 نفر نماینده کارفرمایان و 3 نفر نماینده دولت است.هیأت حل اختلاف پس از رسیدگی مجدد رای قانونی ضادر میکند. این رای قطعی است ولیکن  اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف به صورت شکلی می باشد و از طریق دیوان عدالت اداری انجام می‌گیرد.

 

مدارك و منضمات مورد نياز  جهت طرح دعوای مطالبه حقوق کارگری

  1. - قرارداد کارگر و کارفرما
  2. - فیش حقوقی
  3. - به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است. 
  4. *در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از موارد ذيل را ارائه نماييد. 
  5. - استماع شهادت شهود و مطلعين 
  6. - تحقیقات محلی 
  7. - معاینه محلی