عریضه نویسی


یکی از نیاز های رایج حقوقی، تنظیم متون حقوقی، لوایح و عریضه مناسب برای دادگاه ها، مراجع اداری، قضایی و شبه قضایی است که این امر معمولا از طریق وکلا و یا عریضه نویسانی انجام می شود که فاقد تخصص حقوقی هستند. این عریضه ها شامل، تنظیم دادخواست و شکایت، تنظیم لایحه دفاعیه، اعتراض به رای، اعتراض به قرار، شهادت نامه، درخواست کارشناسی، پرداخت هزینه دادرسی/ کارشناسی، درخواست تشکیل پرونده اجرایی، درخواست اجرای حکم ، تنظیم اظهارنامه و ....... می باشد. در صورتی که میخواهید شکایت / دادخواستی مطرح نمایید، در مراحل مختلف دادرسی هستید، در ادارات دولتی از شما نامه ای میخواهند و.... ما می توانیم کلیه متون حقوقی شما را تنظیم نماییم. جهت بهرمندی از این خدمت لازم است ابتدا ثبت نام/ وارد شوید. در این خصوص لازم است به موارد ذیل توجه فرمایید:

  1. حق الوکاله این خدمت از 80 هزار تومان شروع می شود و با توجه به حجم کار و پیچیدگی کار افزایش می یابد.
  2. در صورتیکه نمونه عریضه شما قبلا در موسسه تنظیم شده باشد، شما میتوانید نمونه عریضه های قبلی را با قیمت مناسب خریداری فرمایید .
  3. در صورت تمایل به تنظیم عریضه مخصوص خود، می توانید هم به صورت آنلاین و هم به صورت حضوری درخواست تنطیم عریضه دهید.