عریضه نویسی


یکی از نیاز های رایج حقوقی، تنظیم متون حقوقی، لوایح و عریضه مناسب برای دادگاه ها، مراجع اداری، قضایی و شبه قضایی است که این امر معمولا از طریق وکلا و یا عریضه نویسانی انجام می شود که فاقد تخصص حقوقی هستند. این لوایح شامل، تنظیم دادخواست و شکایت، تنظیم لایحه دفاعیه، اعتراض به رای، اعتراض به قرار، شهادت نامه، درخواست کارشناسی، پرداخت هزینه دادرسی/ کارشناسی، درخواست تشکیل پرونده اجرایی، درخواست اجرای حکم ، تنظیم اظهارنامه و ....... می باشد. در صورتی که میخواهید شکایت / دادخواستی مطرح نمایید، در مراحل مختلف دادرسی هستید، در ادارات دولتی از شما درخواست نامه میخواهند و.... ما می توانیم کلیه متون حقوقی شما را تنظیم نماییم. جهت بهرمندی از تنظیم لوایح لازم است ابتدا ثبت نام/ وارد شوید. در این خصوص لازم است به موارد ذیل توجه فرمایید:

  1. حق الوکاله تنظیم لوایح از 80 هزار تومان شروع می شود و با توجه به حجم کار و پیچیدگی کار افزایش می یابد.
  2. در صورتیکه نمونه لایحه شما قبلا در موسسه تنظیم شده باشد، شما میتوانید نمونه لوایح قبلی را با قیمت مناسب خریداری فرمایید .
  3. در صورت تمایل به تنظیم لوایح مخصوص خود، می توانید هم به صورت آنلاین و هم به صورت حضوری درخواست تنطیم لایحه دهید.