سلام دوستان

.با توجه به حجم بالای سوالات شما، خواهشمند است جهت مشاوره تلفنی، از اطاله کلام بپرهیزید و اگر موضوعتون برایتان  مهم است، حتما حضوری به وکیل مراجعه کنید

شماره تماس دفتر: 22950512

زیرا:

1. وکیل  می تواند اوراق و مدارک شما را بررسی نماید

2. با دقت بیشتری به موضوع شما می پردازد

3.هیچ مکالمه ای به اندازه یک مکالمه حضوری نمی تواند اثر بخش باشد

4.بعضا وکلا برای رسیدن به پاسخ بهتر ، کمسیسون وکلا می گذارند و از نظرات یک دیگر بهره مند می شود

5. شما در ازای خدمتی که دریافت نموده اید، وجه اقتصادی معقولی می پرازید